Quy trình xử lý khiếu nại

 

Tiếp nhận mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc sử dụng sản phẩm của công ty.
Tất cả mọi trường hơp bảo hành, quý khách có thể liên hệ 0977.99.0000 để thông báo sự cố cần bảo hành.
Thời gian giải quyết khiếu nại trong thời hạn tối đa là 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của của khách hàng. Trong trường hợp bất khả kháng 2 bên sẽ tự thương lượng.